Print page    
Ime i prezime/Naziv firme Djelovanje Općina/Opština Ekspertiza Detalji
Adnan Kulovac FBiH; VOGOŠĆA Informatika; Detalji
Almir Paočić / Centar za edukaciju i obrazovanje FBiH; RS; Brčko; TUZLA Fondovi EU - Zapošljavanje, obrazovanje i socijalna uključenost; Marketing; Menadžment i upravljanje; Poslovni plan, investicijske studije; Upravljanje projektima; Detalji
Azra Muhić FBiH; CENTAR SARAJEVO Fondovi EU - Zaštita okoliša; Ekologija; Detalji
BCC - Business Communication Consultancy / CML Gro FBiH; CENTAR SARAJEVO Fondovi EU - Jačanje konkurentnosti gospodarstva; Fondovi EU - Poljoprivreda i ruralni razvoj; Fondovi EU - Zapošljavanje, obrazovanje i socijalna uključenost; Ljudski potencijali; Menadžment i upravljanje; Detalji
Biro HAFAR doo FBiH; VELIKA KLADUŠA Osnivanje obrta i trgovačkog društva; Porezno savjetovanje; Poslovni plan, investicijske studije; Računovodstvo, revizija poslovanja, poslovni proces; Stečajevi; Detalji
Emerging MArkets Consultants d.o.o. FBiH; RS; Brčko; CENTAR SARAJEVO Fondovi EU - Jačanje institucionalnih kapaciteta i javna uprava; Fondovi EU - Turizam; EU - Programi Unije; Informatika; Uvođenje novih tehnologija; Detalji
Merana Sadiković Mandžukić FBiH; RS; Brčko; CENTAR SARAJEVO Fondovi EU - Jačanje konkurentnosti gospodarstva; Fondovi EU - Zapošljavanje, obrazovanje i socijalna uključenost; Informatika; Upravljanje projektima; Uvođenje novih tehnologija; Detalji
Minela Češko mr. sci. FBiH; RS; Brčko; NOVI GRAD SARAJEVO Fondovi EU - Jačanje institucionalnih kapaciteta i javna uprava; Ljudski potencijali; Menadžment i upravljanje; Upravljanje projektima; Ostalo (Upravljanje procesima (Six Sigma)); Detalji
mr.sc. Davorin Đaković, dipl.ing.el. FBiH; RS; Brčko; GRAD MOSTAR Menadžment i upravljanje; Nadzor i upravljanje energentima; Sustav kvalitete; Upravljanje projektima; Ostalo (); Detalji
Nerka Jugo/ samostalni konsultant FBiH; RS; Brčko; NOVO SARAJEVO EU - Programi Unije; Menadžment i upravljanje; Turizam; Upravljanje projektima; Ostalo (Izvoz u EU); Detalji
RSM Advisory BH d.o.o. FBiH; RS; Brčko; NOVO SARAJEVO Javna nabava; Osnivanje obrta i trgovačkog društva; Porezno savjetovanje; Računovodstvo, revizija poslovanja, poslovni proces; Stečajevi; Detalji
RSM Audit BH d.o.o. Sarajevo FBiH; RS; Brčko; Fondovi EU - Energetska učinkovitost; Fondovi EU - Jačanje institucionalnih kapaciteta i javna uprava; Fondovi EU - Jačanje konkurentnosti gospodarstva; EU - Programi Unije; Ostalo (Savjetovanje u transakcijama kupovine i prodaje firme, restrukturiranje d Detalji
Sanjin Šahmanović FBiH; GRAD MOSTAR Izobrazba; Ljudski potencijali; Marketing; Specijalistička znanja za turistički sektor; Zapošljavanje; Detalji
Udruženje poslodavaca općine Kakanj "Centar za pod FBiH; RS; Brčko; KAKANJ Lokalni i regionalni razvoj; Osnivanje obrta i trgovačkog društva; Poslovni plan, investicijske studije; Upravljanje projektima; Detalji